SERmagazine

Culturele diversiteit in de top: Met persoonlijk commitment een flinke stap vooruit

Méér talenten met een migrantenachtergrond in topposities. Vooraanstaande leden van het bedrijfsleven, rolmodellen en experts maakten op 29 januari bij de SER concrete afspraken om dát voor elkaar te krijgen. Ook koningin Máxima was aanwezig.

Trudy van Dijk

Het aandeel hoog opgeleide kandidaten met een niet-westerse of migrantenachtergrond neemt toe, maar de doorstroom naar de topfuncties blijft achter. Beschikbare onderzoeken tonen zelden een hoger aandeel dan gemiddeld twee procent leidinggevenden met een andere culturele achtergrond. Dat is een gemiste kans, benadrukt de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top, die in 2017 opgezet werd door de SER en verschillende maatschappelijke organisaties. Topfuncties moeten een betere afspiegeling van de arbeidsmarkt worden. Op die manier wordt talent beter benut, vernieuwing en creativiteit gestimuleerd en sociale cohesie vergroot.

Kopgroep

De Alliantie Culturele Diversiteit in de Top vond afgelopen jaar een kopgroep van 24 prominente bedrijven bereid om zich in te zetten voor meer leidinggevenden met een andere culturele achtergrond. Deze bedrijven erkennen de meerwaarde van meer culturele diversiteit en beseffen dat er doelgericht beleid nodig is om dit bereiken.

Afspraken

Tijdens de bijeenkomst ‘Culturele diversiteit in de top’ ging de kopgroep met elkaar, en met rolmodellen en experts in gesprek om afspraken te maken om meer talenten met een migrantenachtergrond in topposities te krijgen. Zo zal de kopgroep onder meer ambassadeurs inzetten, netwerkbijeenkomsten organiseren en vacatures en kandidaten voor leidinggevende posities aandragen. Een aantal bedrijven formuleert doelstellingen over het aandeel topmanagers met een andere culturele achtergrond. Ook zetten bedrijven talentontwikkelingsprogramma’s op om te zorgen dat talent beter kan doorstromen.

Ook koningin Máxima, minister Van Engelshoven van OCW en staatssecretaris Van Ark van SZW vinden concrete afspraken voor meer kleur aan de top belangrijk en waren bij de bijeenkomst aanwezig.

Flinke stap

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: ‘Meer diversiteit in de top geeft vertrouwen dat ook nieuwe talenten hun weg naar de top kunnen vinden. We streven naar een samenleving waar iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. Dankzij ons persoonlijk commitment en de toezegging van deze koploperbedrijven zetten we een flinke stap vooruit.’

De opbrengst uit de bijeenkomst wordt ook gebruikt voor de voorbereiding van het SER-advies ‘Diversiteit in de top van het bedrijfsleven’ dat naar verwachting in de zomermaanden zal worden afgerond.


Wie zitten er in de Alliantie en wie is koploper?

De Alliantie bestaat uit initiatiefnemer Kenan Yildirim en organisaties die zich inzetten voor meer divers talent in topfuncties. De organisaties Talent naar de Top, Diversiteit in Bedrijf, Agora Network, NL2025, Etnische Zaken Vrouw Nederland, The Other Network en de SER trekken hierin gezamenlijk op. Lees meer over de Alliantie en de koploperbedrijven op de website www.culturelediversiteitindetop.nl.

Roltrap met mensen
SERmagazine februari 2019
Kopgroep bedrijven zet zich in voor groei culturele diversiteit in de top. SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Koningin Máxima. © Dirk Hol