Online bijeenkomst 'Crisiscommunicatie in de governance driehoek'

De Alliantie Medezeggenschap & Governance, AMG, organiseert op 31 maart a.s. van 15.00 – 16.00 uur een online bijeenkomst over ´Crisiscommunicatie binnen de governance driehoek´.

Alliantie Medezeggenschap & Governance.

De focus ligt op communicatie binnen de governance driehoek tijdens het coronatijdperk: Wat kunnen bestuur, toezicht en medezeggenschap leren van de praktijk van de luchtvaart en gezondheidszorg? Eimerd Bult, captain B777/787 en Vice President Cockpit Crew, KLM Flight Operations, en Marloes Steenhuisen, fysiotherapeut op de IC en lid dagelijks bestuur ondernemingsraad van het UMC Utrecht, delen hun ervaringen.
Aanmelden via site van AMG.


Eimerd Bult gaat in op het crew resource management binnen KLM. Het houdt in dat input van alle betrokkenen nodig is om risico´s zo veel mogelijk uit te sluiten. Er is geen recht om te spreken, maar een plicht. De trainingen zijn daar specifiek op gericht.
Marloes Steenhuisen deelt haar ervaringen over zowel het werken op een IC in coronatijd als over snel schakelen in onzekere tijden in het overleg in de driehoek.

Het programma biedt volop gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. In break out sessies delen de deelnemers onderling kennis en ervaringen.

Over AMG

AMG zet zich in voor het verbeteren van de samenwerking in de governance driehoek tussen bestuur, toezicht (RvC/RvT) en ondernemings-/medezeggenschapsraad. Die samenwerking kan veel betekenen voor de toekomstgerichtheid, wendbaarheid en besluitvaardigheid van elke organisatie, zeker in crisistijd.
Zie ook: www.medezeggenschap-en-governance.nl