Online bijeenkomst AMG ´De crisis in relatie tot het overleg binnen de governance driehoek´

De SER neemt, samen met andere organisaties, actief deel aan de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG). Op 23 februari 2021 organiseert AMG de online bijeenkomst ´De crisis in relatie tot het overleg binnen de governance driehoek´.

Handreiking overleg or en bestuurder over de gevolgen van COVID-19 Wat mag, moet en kan? © Shutterstock
De nieuwe AMG-publicatie ´De governance driehoek in bedrijf´ wordt dan gepresenteerd en overhandigd aan Mariëtte Hamer. Mariëtte Hamer zal daarop reflecteren. Bovendien zal Mijntje Lückerath ingaan op de gevolgen van de huidige coronacrisis voor de Lange termijn waarde-creatie.

De bijeenkomst staat open voor commissarissen/toezichthouders, bestuurders, en de medezeggenschap.
Aanmelden kan bij de Alliantie Medezeggenschap & Governance.