Gezamenlijke maatregelen voor behoud werkgelegenheid in coronacrisis

Werkgevers en vakbonden roepen het kabinet op om direct samen maatregelen te nemen voor behoud van werk, inkomen en ondernemerschap.
Corona © EyeEm GmbH / hh

Tot de maatregelen behoort onder andere de versoepeling van de werktijdverkorting en het opzetten van een Corona-noodfonds. Dit fonds moet dienen voor inkomenssteun aan flexwerkers en liquiditeit voor bedrijven, zodat lonen doorbetaald kunnen worden.

Nu de situatie in Nederland drastisch wijzigt door de coronacrisis, willen de werkgevers- en vakorganisaties gezamenlijk actie ondernemen. Dat staat in een brief die de sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, hebben geschreven. Ook binnen de SER wordt de komende tijd meegedacht over de benodigde maatregelen.

In gesprek met het kabinet

Werkgevers en werknemers zijn al in gesprek met het kabinet om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. De sociale partners spreken hun waardering uit voor de aanpak van het kabinet om het coronavirus terug te dringen. Daarnaast pleiten ze voor een breed maatregelenpakket voor de economie. ‘Het is alle hens aan dek; een gezamenlijke inzet van kabinet, werkgevers en werknemers is nodig om het tij te keren’, aldus de brief.