Verzekeringssector maakt afspraken over verantwoord beleggen

Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector ondertekend.
Convenant verzekeringssector ondertekend. © Dirk Hol
Vandaag ondertekenen de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid het IMVO Convenant Verzekeringssector. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale keten en zo problemen zoals mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed te voorkomen en aan te pakken.

Lees verder op de website van IMVO Convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector.