Partijen ondertekenen consumentenvoorwaarden in de zorg

Op dinsdag 21 maart ondertekenden diverse partijen algemene voorwaarden in de zorgsector. Het gaat om de voorwaarden voor Ambulancezorg, voor Geestelijke Gezondheidszorg, voor Osteopathie en voor Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.
Ondertekening consumentenvoorwaarden in de zorg.
Deze algemene voorwaarden zijn tweezijdig, dat betekent dat zowel de beroepsorganisaties enerzijds als de consumenten- en patiëntenorganisaties anderzijds hebben ingestemd met het hanteren van deze algemene voorwaarden. Tijdens de bijeenkomst op 21 maart bij de SER waren ook een aantal andere branches in de zorgsector aanwezig. Hier werd gesproken hoe de consumentenvoorwaarden ook voor deze andere branches tot stand gebracht kunnen worden. Andere onderwerpen tijdens de bijeenkomst waren de klachten- en geschillenregelingen, die ook onderdeel uitmaken van de tweezijdige algemene voorwaarden.

Consumentenvoorwaarden

Bij de SER vindt overleg plaats tussen branche-, beroeps-, patiënten- en consumentenorganisaties over tweezijdige algemene voorwaarden voor consumenten. Algemene voorwaarden zijn de zogenoemde kleine lettertjes in een koop- of andere overeenkomsten tussen consument en ondernemer. Als de branche- en beroepsorganisaties én de consumentenorganisaties zich hierover gezamenlijk buigen, ontstaan evenwichtige voorwaarden.

Meer informatie over Consumentenvoorwaarden

Consumentenvoorwaarden in de zorg.