Consultatief overleg over sociale en economische kanten van Europa

Op woensdag 17 april was minister Koolmees van SZW bij de SER voor een consultatief overleg. Op de agenda stonden de aanbevelingen die Nederland van de EU heeft gekregen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, de lastendruk op arbeid, de positie van kwetsbare groepen en de noodzakelijke investeringen in kennis en vaardigheden.
Minister Koolmees bezoekt de SER © Dirk Hol

De vraag is hoe we deze sociale en economische kanten van Europese integratie meer in evenwicht krijgen. Hiervoor moet een nieuwe Europese strategie komen. Tegelijkertijd denken we na over hoe we zo’n strategie in Nederland gaan uitvoeren. De minister wil de SER graag betrekken bij die strategie.

Nieuwe kansen op de arbeidsmarkt

Een manier om dat te doen is door aan te sluiten bij grote veranderingen zoals digitalisering, klimaatverandering en kunstmatige intelligentie. Die gaan grote gevolgen hebben voor de werking van onze arbeidsmarkt. Dat is aan de ene kant bedreigend voor werkenden en bedrijven. Aan de andere kans liggen er ook nieuwe kansen. De uitdaging is om iedereen van die nieuwe kansen te laten profiteren. Dat kan door het aanleren van nieuwe vaardigheden. Dat kost geld, maar heeft ook grote maatschappelijke opbrengsten. Mensen hebben meer kans op werk, en er ontstaat ruimte voor hogere lonen.

De minister kreeg tijdens het overleg ook het advies “Prioriteiten voor een fair Europa” overhandigd, dat op 12 april in de Raadvergadering was vastgesteld.