Openbare consultatie conceptadvies tin en tinverbindingen

De Gezondheidsraad geeft het publiek tot 1 september 2022 de gelegenheid om te reageren op het conceptadvies van de Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen. Hierin beoordeelt het de effecten van tin en geselecteerde anorganische tinverbindingen op de voortplanting.

tin © Shutterstock

Het conceptrapport is voor commentaar voorgelegd aan de Commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal-Economische Raad en aan deskundigen van werkgeversorganisaties en vakbonden. Ook andere belanghebbenden of personen worden uitgenodigd om commentaar te leveren. Dit kan tot 1 september 2022.

De opmerkingen worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve versie van het advies.

Gerelateerd nieuws

 

De Risico-inventarisatie en –evaluatie en gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van werkenden. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer drieduizend mensen aan beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. En nog veel meer werkenden lopen onherstelbare gezondheidsschade op.

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Ook als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s aan te pakken (zie: Artikel 4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit).

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken? Ga naar het dossier RI&E.