Het SER Arboplatform gaat dialoog aan met beroepsverenigingen

Het Arboplatform van de SER wil een dialoog- en kennisnetwerk over het thema arbeidsomstandigheden ontwikkelen. Zo’n netwerk helpt arbo-deskundigen om kennis over arbo-onderwerpen, met elkaar te delen.
Brainstorm (animatie) © Shutterstock

Als eerste stap in de richting van een dergelijke ‘community’ sprak het Arboplatform op 19 november 2020 met enkele beroepsverenigingen. Het SER Arboplatform, de Nederlandse Vereniging Voor Veiligheidskunde (NvVK), de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) en de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) bespraken tijdens een digitale bijeenkomst hun plannen en prioriteiten en welke instrumenten in ontwikkeling zijn. Ook werd gesproken over het uitwisselen van informatie van de verschillende organisaties, om zo werkgevers en werknemers beter te kunnen informeren.

De organisaties hebben afgesproken eens per kwartaal bij elkaar te komen om ontwikkelingen met elkaar te delen.


Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.