SER-advies hybride werken | ad hoc commissie aan de slag

Vorige maand is een commissie van de SER gestart met de ontwikkeling van een advies over hybride werken.

Tekening van hybride werken © SER

Deze Ad Hoc Commissie Hybride Werken (commissie HW) bekijkt

  • De ontwikkelingen en trends van hybride werken;
  • Analyseert wat de mogelijkheden en voor- en nadelen zijn voor werkenden, werkgevers en de maatschappij;
  • En doet aanbevelingen voor een goede nieuwe balans voor hybride werken.

Uiteindelijk zal de commissie aanbevelingen doen om te komen tot een goede nieuwe balans voor hybride werken. De commissie bestaat uit onafhankelijke leden, werkgevers, vakbonden, adviserende leden, vertegenwoordigers van ministeries en van de Stichting van de Arbeid. De commissie wordt ondersteund door het secretariaat van de SER.

Lees hier wie in de commissie HW zitten

Hoe kunnen de positieve aspecten van hybride werken zoveel mogelijk worden benut en de negatieve aspecten het beste worden aangepakt?

In maart 2021 vroeg demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees, de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies (pdf) uit te brengen over de toekomst van hybride werken in de periode na de coronacrisis. Met hybride werken wordt bedoeld: de combinatie van werken op locatie en thuiswerken. Het demissionaire kabinet wil na de coronacrisis een gedegen analyse bieden aan partijen om een nieuwe balans rond hybride werken te vinden.

Met een advies van de SER wil het kabinet:

  • Zicht krijgen op de ontwikkelingen, gevolgen en de te verwachten balans van hybride werken in de toekomst.
  • Met hierbij aandacht voor wat dit betekent voor werkenden, werkgevers en de maatschappij;
  • weten hoe de SER dit ziet, met aandacht voor verschillen tussen groepen werkenden.

Met het gevraagde advies wil het kabinet een ‘Agenda voor de toekomst van thuiswerken’ maken.

Relevant nieuws

Hybride werken vraagt om goede balans tussen zeggenschap en maatwerk | 31 maart 2022
“Investeren in brede welvaart, publieke sectoren en toekomstig verdienvermogen” | 2 juni 2021
Overzicht met thuiswerkcriteria voor werkgevers en werknemers | 01 maart 2021