Aandacht voor verboden gezondheidsvragen in sollicitatieprocedures blijft nodig

In de Wet op de medische keuringen staat dat vragen stellen aan sollicitanten over hun gezondheid niet mag. Niet in de gesprekken, en niet in sollicitatieformulieren. Toch worden deze vragen nog steeds gesteld in sollicitatieprocedures. Dat schrijft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen in haar jaarverslag over 2018.
Aanstellingskeuring © Herman Wouters

De CKA heeft begin 2018 geïnventariseerd of werkgevers (online) sollicitatieformulieren gebruiken waarin gezondheidsvragen worden gesteld. Dat zijn vragen over bijvoorbeeld medicijngebruik en arbeidsgeschiktheid. Het blijkt dat sommige werkgevers nog steeds gezondheidsvragen opnemen in sollicitatieformulieren. Dit komt met name voor in de sectoren Personen- en goederenververvoer, Bouw, Infra, Techniek en Horeca. De CKA heeft de betrokken werkgevers gevraagd om die vragen uit het formulier te schrappen. Ook vraagt de CKA aan hun brancheorganisaties om hun leden actief aan te sporen om hun sollicitatieformulier aan te passen.

Psychische gezondheidsrisico’s

De CKA heeft in 2018 ook veel aandacht besteed aan de selectie op psychische gezondheidsrisico’s. Hierover zijn veel vragen. De CKA heeft hierover adviezen gegeven en vragen beantwoord. In 2019 blijft selectie op psychische gezondheidsrisico’s een aandachtspunt voor de CKA. Het CKA-secretariaat coördineert de herziening van de Leidraad Aanstellingskeuringen. In de herziene Leidraad wordt ook aandacht besteed aan psychische gezondheidsrisico’s.

Wat doet de CKA?

Vragen over de gezondheid van sollicitanten mogen alleen worden gesteld door een bedrijfsarts. Aan het eind van een succesvolle sollicitatieprocedure, en alleen wanneer de functie bijzondere eisen aan de gezondheid stelt. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen bevordert de naleving van de Wmk.