Cijfers CBS 2019 over werknemers zonder aanvullend pensioen

Het CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de omvang van de ‘witte vlek’. De witte vlek staat voor het aantal werknemers dat geen aanvullend pensioen opbouwt.

Ouderen lopen van de trap af © ANP / David Rozing
Het CBS meldt dat dit ook in 2019 uitkomt op 13%. Dat is vergelijkbaar met 2018. Het absolute aantal werknemers zonder pensioenregeling steeg wel en ook is er een verschuiving tussen groepen werknemers zonder pensioenregeling te zien.

De acties uit het in juni 2020 door de Stichting van de Arbeid gepresenteerde ‘Aanvalsplan witte vlek, voorstellen om het gemis aan pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan’ zijn nog niet zichtbaar in de cijfers over 2019. Omdat het percentage werknemers dat geen pensioen opbouwt stabiel is en het absolute aantal werknemers zonder pensioenregeling stijgt, zijn de acties uit het Aanvalsplan zeker nodig zijn om deze cijfers omlaag te brengen.

In de voortgangsrapportage is te lezen hoe het ervoor staat met de uitwerking van de acties uit het Aanvalsplan waarbij uitgevoerde initiatieven zoals de introductie van geenpensioen.nl worden toegelicht.