Werken met een chronische ziekte

Eén op de drie werkende Nederlanders krijgt een chronische ziekte. Wat betekent dit voor de loopbaan en hoe kan iemand met een chronische ziekte toch blijven meedoen in de samenleving?
Werken met een chronische ziekte. © Jutta Klee, Corbis.

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceerde in maart 2016 het advies “Werk: van belang voor iedereen. Een advies voor werken met een chronische ziekte”.
Een werkgroep bestaande uit de SER-commissie Chronisch Zieke Werkenden (CZW), Centrum Werk Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en enkele anderen kreeg vervolgens opdracht om de aanbevelingen verder uit te werken. Op 11 april organiseert de SER met Centrum Werk Gezondheid de bijeenkomst “Zorg voor Werk” om de resultaten daarvan te delen.

Werkbehoud is enorm belangrijk voor wie een chronische ziekte heeft, en voor de maatschappij. Vaak leiden chronische ziektes tot uitval op het werk. Door intensief overleg en samenwerking kunnen de werknemer, werkgever en zorgverleners samen vaak aanpassingen laten doen waardoor werken mogelijk blijft. Daarvan worden mooie voorbeelden genoemd op de conferentie.

Centrum Werk Gezondheid en de SER roepen werkgevers, de overheid, zorgverleners en werkenden op om ervoor te zorgen dat mensen hun baan niet verliezen wanneer zij te maken krijgen met een chronische ziekte.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar de themapagina of kijk op de website van Centrum Werk Gezondheid.