Kabinet neemt SER-advies chronisch zieke werkenden over

Het kabinet is verheugd met het unanieme advies van de SER over werken met een chronische ziekte (maart 2016). Dat blijkt uit een brief van minister Schippers van VWS, mede namens minister Asscher van SZW, aan de Tweede Kamer.
Werken met een chronische ziekte.

Agenderende functie

Het advies illustreert het intrinsieke belang van het kunnen werken met een chronische ziekte en laat zien dat daartoe al veel gebeurt en mogelijk gemaakt is. Tegelijkertijd heeft het advies ook een agenderende functie gezien de extra aandacht en inzet die van de betrokken partijen gevraagd wordt om mensen met een chronische ziekte aan het werk te houden en krijgen.

Randvoorwaarden

Het kabinet deelt de analyse van de SER en herkent zich in de uitgangspunten en randvoorwaarden die de SER benoemt:

  • Ieders belang, ieders verantwoordelijkheid
  • Gezondheid gemakkelijker bespreekbaar maken
  • Maatwerk

Voortgang bewaken

Met de SER is het kabinet van mening dat het vooral op de werkvloer moet gebeuren. Daarom ziet het kabinet voor de SER, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties en kroonleden zijn vertegenwoordigd, een belangrijke rol weggelegd. Minister Schippers van VWS heeft de SER dan ook gevraagd om, in samenwerking met de Commissie Werk en Gezondheid, waar nodig de uitvoering van de aanbevelingen te initiëren en de voortgang van de uitvoering te bewaken.