Nieuw Charterdocument Leeftijdsdiversiteit - Voordelen van leeftijdsdiversiteit op de werkvloer

Onlangs verscheen een nieuwe, geheel herziene versie van het Charterdocument (voorheen Kennisdocument) over leeftijdsdiversiteit. In het aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt is de diversiteit in leeftijd groter dan ooit. Ook op de werkvloer van bedrijven lopen steeds vaker verschillende generaties rond. Dat levert nieuwe kansen en uitdagingen op. Welke voordelen biedt deze groeiende leeftijdsdiversiteit en hoe kunnen bedrijven die optimaal benutten? Deze vragen staan centraal in het Charterdocument Leeftijdsdiversiteit.

Charterdocument leeftijd

De focus in dit Charterdocument ligt op de polen van het leeftijdsspectrum op de arbeidsmarkt: jongeren (15 - 30 jaar) en ouderen (50-plussers). Zij vormen in Nederland de komende tien jaar de grootste groepen. Als gemeenschappelijk kenmerk hebben zij dat zij vooral in crisissituaties de grootste kans lopen op werkloosheid. Maar de verschillen zijn vaak ook groot op het vlak van digitalisering, ervaring, kennis en manier van leidinggeven.

Jongeren en ouderen zijn dus in toenemende mate elkaars collega’s. Die samenwerking tussen oud en jong verloopt vaak goed, maar niet altijd. Er kunnen fricties ontstaan die vaak het gevolg zijn van cultuurverschillen en wederzijdse beeldvorming. Werkgevers doen er dan ook goed aan leeftijdsbewust beleid te ontwikkelen om deze diversiteit goed te managen en de potentiële meerwaarde ervan tot zijn recht te laten komen.

Wat is de positie van jongeren en ouderen op de arbeidsmarkt? Wat is de meerwaarde van leeftijdsdiversiteit op de werkvloer? Wat zijn de knelpunten en de mogelijke aanpak daarvan? Welke rol kunnen medewerkersnetwerken spelen in het bevorderen en hanteren van leeftijdsdiversiteit binnen hun bedrijf? En welke organisaties zetten zich in voor de belangen en de samenwerking tussen jong en oud? Dit zijn enkele vragen die in het document aan de orde komen.

Het document is hier in te zien en vanaf daar te downloaden.

Charterdocumenten

Charterdocumenten (voorheen Kennisdocumenten) zijn publicaties van SER Diversiteit in Bedrijf over relevante diversiteitsthema’s, -dimensies of sectoren waar diversiteit en inclusie op de agenda staan. De documenten zijn informerend, praktisch en geven organisaties handvatten voor hun diversiteits- en inclusiebeleid. De documenten bevatten goede voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van Charterondertekenaars. Kijk op het Kennisplatform voor meer documenten.