Cohortstudie CBS: vluchtelingen en werk

Het CBS volgt vluchtelingen die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen. Vinden zij werk? Bekijk de meest recente cijfers.
Een dokter of verpleegster met een patiënt © Shutterstock

Vluchtelingen die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen, komen voornamelijk uit Syrië. Daarnaast komt een groot deel uit Eritrea. Vluchtelingen starten met de verplichte inburgering. 58 procent van de groep vluchtelingen uit 2014 heeft na drie jaar het inburgeringsexamen behaald.

Meer werkenden

De cijfers laten zien dat naarmate vluchtelingen langer in Nederland zijn, het percentage werkenden steeds verder oploopt. Het percentage werkenden stijgt na 3,5 jaar naar 25 procent. Het betreft vaak een deeltijdbaan met een tijdelijk contract. De groep vluchtelingen uit 2014 vindt vaker een baan dan eerdere groepen.

Bijstandsuitkering

Na ruim drie jaar krijgt 53 procent van de vluchtelingen een uitkering, meestal een  bijstandsuitkering. Hoewel steeds meer statushouders een baan hebben, leveren die banen vaak onvoldoende inkomen op. Hierdoor kan een uitkering ook voor deze groep de voornaamste inkomstenbron zijn.

Meer informatie: