Burn-outs en uitputting liggen op de loer door de coronacrisis

Onderzoek van CNV naar werkdruk door de coronacrisis geeft aan dat de coronacrisis een grote aanjager van werkstress is.
Thuiswerken  tijdens coronacrisis © Shutterstock

Een derde van alle werkenden in het onderzoek ervaart een hogere werkdruk door de coronacrisis, met als gevolg:

  • 11% (bijna-)burn-outs;
  • 21% meer ziekteverzuim;
  • 16% uitputting.

Lees meer over het CNV-onderzoek Werkdruk hoger dan ooit door coronacrisis

Zorg en onderwijssector

Het meest getroffen zijn de zorg en het onderwijs. Respectievelijk 54% en 59% van de medewerkers in deze sectoren ervaart meer werkstress door de crisis.
Vanwege de werkdruk overweegt 1 op de 5 werknemers in het onderwijs over te stappen naar een andere sector. In de zorg is dit 14%. Ongeveer een derde van de medewerkers in deze sectoren klaagt over gestegen ziekteverzuim en uitputting door de hoge werkdruk.

Marktsectoren

Het beeld dat werknemers in de marktsector het rustiger hadden, klopt volgens het onderzoek niet. Door de plotselinge digitalisering werden mensen ineens continu bereikbaar, of voelden ze de druk om bereikbaar te moeten zijn. Daarbij kwam ook nog dat sommigen steeds moesten schakelen tussen de rol van ouder, die van leerkracht en werknemer. Het (corona)nieuws, maar ook de angst om je baan te verliezen bijvoorbeeld zorgde voor grote onzekerheid.
Volgens de cijfers:

  • 46% van de werknemers in de dienstverlenende sector heeft meer stress door de coronacrisis;
  • 15% van de werkenden in de ICT zit momenteel tegen een burn-out aan;
  • 12% heeft zich de afgelopen vier maanden minstens een keer ziek gemeld vanwege de hoge werkdruk.

Maatregelen om gezondheidsschade door hoge werkdruk te voorkomen

Schade door ziekteverzuim en langdurige uitval kan heel groot zijn. Ook economisch gezien kan dit grote nadelige gevolgen hebben voor veel ondernemers.
Werkdruk valt in de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze werkgerelateerde gezondheidsklachten voorkomt of beperkt.
Ga voor meer informatie over werkdruk naar het Arboportaal

Zie ook:

Handreiking COVID-19

 

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Om ervoor te zorgen dat werknemers gezond en veilig kunnen werken, moet iedere werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in de organisatie kunnen voorkomen. Dit doet de werkgever in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

De kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten door de coronacrisis moeten zo laag mogelijk zijn. Het risico erop moeten werkgevers opnemen in de evaluatie. In het plan van aanpak uit de RI&E staan de maatregelen om deze klachten en de gevolgen ervan te voorkomen.
Ga voor meer informatie naar het Steunpunt RI&E

Arbocatalogus

Veel sectoren hebben een eigen arbocatalogus. Daarin staan maatregelen voor bepaalde gezondheidsrisico’s binnen de sector. Sommige arbocatalogi bieden ook maatregelen om arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten tegen te gaan.