Brochure geeft inzicht in mogelijkheden bij mbo-onderwijs

Welke mogelijkheden zijn er voor maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken? Welke ruimte is er bijvoorbeeld op het gebied van financiering? Het ministerie van OCW geeft antwoord in de nieuwe brochure ‘Ruimte in regels - een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen’.
© Ministerie van OCW
In de brochure wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden voor maatwerk bij de bol en bbl, de derde leerweg, examinering, certificaten en verklaringen en financieringsmogelijkheden. De brochure richt zich op docenten en beleidsmakers en is bedoeld voor bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen.

Het document van het ministerie van OCW is gemaakt in samenwerking met de MBO Raad, NRTO, het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, het Kennispunt MBO LLO en de Inspectie van het Onderwijs.

De brochure en een begeleidende video zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.