Brief aan Informateur over Internationaal MVO

De SER speelt een belangrijke faciliterende rol bij de ontwikkeling én de uitvoering van convenanten op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vanuit die hoedanigheid heeft de SER de Informateur per brief op de hoogte gesteld van de stand van zaken hierin en enkele aandachtspunten voor de volgende kabinetsperiode aangestipt.
Rijstboer. Internationaal MVO.
Vanuit die hoedanigheid heeft de SER de Informateur per brief op de hoogte gesteld van de stand van zaken hierin en enkele aandachtspunten voor de volgende kabinetsperiode aangestipt.