Brainstorm naar aanleiding van Verkenning Arbeidsmarkt Cultuursector

Op maandag 7 maart organiseerde het ministerie van OCW een brainstorm naar aanleiding van de in januari door de raad voor Cultuur en de SER gepresenteerde verkenning van de arbeidsmarkt in de culturele sector.
Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector.
Mariëtte Hamer, voorzitter SER, Jeroen Bartelse, directeur Raad voor Cultuur en Evert Verhulp, SER Kroonlid en voorzitter van de commissie die de verkenning heeft uitgevoerd, overhandigden het rapport officieel aan minister Bussemaker.