Lichamelijke klachten door het werk? Body en hazard mapping brengt het in kaart

Met de techniek van body en hazard mapping kunnen werknemers gezamenlijk in kaart brengen welke klachten zij vanwege het werk aan het bewegingsapparaat ervaren. Vervolgens kunnen zij samen met de werkgever identificeren welke gezondheidsrisico’s in het werk de oorzaak zijn van de klachten kunnen zijn.
Lichamelijke klachten door het werk? Body en hazard mapping brengt het in kaart © Shutterstock

Als onderdeel van hun campagne tegen lichamelijke belasting heeft EU-OSHA een informatieblad gemaakt, waarin de stappen van deze aanpak zijn beschreven.

Wat is body mapping?

Met body mapping bespreken werkgevers en werknemers welke gezondheidsklachten zij ervaren door het werk. Dat kunnen bijvoorbeeld pijnklachten zijn. Door deze klachten schematisch weer te geven ontstaat een beeld van de meest ervaren gezondheidsklachten.

Body mapping kan ook worden ingezet voor mentale gezondheidsklachten zoals stress.

Wat is hazard mapping?

Met hazard mapping kunnen werkgevers en werknemers samen de gezondheidsrisico’s op de werkvloer in kaart brengen. Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld om risico’s door

  • Lichamelijke belasting;
  • Psychosociale belasting, zoals stress;
  • Werken met gevaarlijke stoffen;
  • De inrichting van de werkplek.

Ga voor meer informatie over body en hazard mapping naar de website van EU-OSHA.
Daar staat ook het informatieblad.

Risico-evaluatie en -inventarisatie

Werkgevers zijn verplicht te blijven werken aan het verminderen van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s waar werknemers tijdens het werk aan kunnen worden blootgesteld. De eerste stap hiertoe is de risico- inventarisatie en –evaluatie (RI&E). n een RI&E brengen werkgevers de arbeidsrisico’s in kaart en maken zij een plan van aanpak om deze risico’s aan te pakken.

De resultaten van body en hazard mapping kunnen worden meegenomen in de RI&E.
Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken?

Ga naar het dossier RI&E

Arbocatalogus

Veel sectoren hebben een eigen arbocatalogus. Daarin staan maatregelen voor bepaalde gezondheidsrisico’s binnen de sector. Sommige arbocatalogi bieden ook maatregelen om arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten tegen te gaan.

Hoe TOP werk jij?

De campagne 'Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!' zet in op de zogenoemde TOP-strategie en is onderdeel van een EU-brede campagne over lichamelijke belasting op het werk.

Wat houdt de TOP-strategie in?

TOP staat voor de technische, organisatorische en persoonsgebonden maatregelen om lichamelijke (over-)belasting te voorkomen.
De TOP-strategie bestaat uit:

  1. Technische maatregelen om de bron van lichamelijke belasting aan te pakken, zoals het gebruik van machines en hulpmiddelen.
  2. Organisatorische maatregelen, zoals meer afwisseling in het werk.
  3. Persoonlijke maatregelen, waarbij samen met de werknemer gekeken wordt naar de fysieke werkhouding en of deze al dan niet moet worden aangepast.