Biomassa snelste groeier

De productie van duurzame energie groeide het afgelopen half jaar met 17 procent. Biomassa was daarbij in absolute hoeveelheden de snelste groeier. Relatief groeit zonne-energie het hardst. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers 2019 van Energieopwek. De groei is in vergelijking met hetzelfde half jaar in 2018.
Zonne-energie © Shutterstock

Biomassa zorgde voor ruim 60 procent van de duurzame energie. Dat was een groei van 21 procent. Zonne-energie groeide harder met ruim 50 procent, maar het is nog klein. Het droeg voor 7 procent bij aan de duurzame productie. Windenergie groeide nauwelijks en draagt bijna een kwart bij. De rest komt vooral uit warmtepompen, geothermie en waterkracht.

 

Ontwikkeling hernieuwbare energie eerste helft 2019 versus eerste helft 2019 

Relatieve bijdragen aan hernieuwbare energie eerst helft 2019

Record gebroken

In de maand juni sneuvelde het oude zonnerecord uit mei drie keer. Op 29 juni werd de top gezet met een productie van 36000 Mwh. De beste dag voor windenergie was op 8 juni. De molens op land en zee produceerden die dag 86.000 Mwh. In vergelijking met juni vorig jaar lag de zonproductie 60 procent hoger. Biomassa was 20 procent meer. De windproductie bleef ongeveer gelijk.

Alle bronnen

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.