Bijeenkomst over waardecreatie op lange termijn in ondernemingen

Op 7 november was er bij de SER een besloten Denktankbijeenkomst van de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG).
Alliantie Medezeggenschap & Governance.

AMG organiseert zo’n vier keer per jaar een Denktankbijeenkomst met en voor commissarissen over een actueel thema. Deze bijeenkomst had als thema ‘Lange termijnwaardecreatie’. Mijntje Lückerath, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit van Tilburg/TIAS, besprak een methode waarmee commissarissen, bestuurders en ondernemingsraad op een gestructureerde wijze kunnen kijken naar de lange termijnwaardecreatie binnen een onderneming of organisatie om zo het gesprek hierover concreter te maken. Wat mensen onder dit thema verstaan blijkt nogal eens uiteen te lopen. Ook maakt het uit vanuit welke perspectief naar de lange termijn waardecreatie wordt gekeken. Het leverde een boeiende uitwisseling van ervaringen met het thema op. 

De AMG is opgericht door de SER en het Nationaal Register; inmiddels nemen diverse partijen er aan deel. Het doel van de AMG is de samenwerking te bevorderen tussen bestuurders, ondernemingsraden en raden van commissarissen of toezicht.