“Talenten herkennen en kansen bieden is missie voor ons allemaal”

Dat zei minister Bussemaker bij de aftrap van de derde dialoogbijeenkomst van de Nationale Skills Strategie op 8 september.
Minister Bussemaker bij de aftrap van de dialoogbijeenkomst van de Nationale Skills Strategie.
“Als we praten over de vaardigheden die we in onze samenleving nodig hebben, gaat het erom dat we allereerst kijken naar kansen. Het SCP sprak vorige week over een scholingskloof, wat laat zien dat we ook betere kansen moeten bieden aan lager opgeleiden, ouderen, migranten, flexwerkers, kwetsbare groepen. Geven we deze groepen geen betere kansen, dan vergroten sociale scheidslijnen. De urgentie om een Skills Strategie te maken is dan ook groot, aldus minister Bussemaker.

Goede voorbeelden Skills

De minister vindt het goed om de Skills Strategie vorm te geven samen met betrokkenen, zoals werkgevers en scholen, wethouders en sociale partners, maatschappelijke organisaties en ministers. Veel van deze groepen waren aanwezig bij de derde dialoogbijeenkomst die deze keer in het teken stond van goede voorbeelden. Zo kwam het Franse voorbeeld Mozaïk aan de orde, dat zich richt op jongeren uit achterstandswijken die ondanks goede schoolprestaties geen werk vinden. Energiebedrijf NUON, de O&O fondsen voor de uitzendbranche STOOF en de timmerindustrie SSWT, het Programma Duurzame Inzetbaarheid en de metropoolregio Amsterdam deelden hun succesvolle aanpak met de deelnemers. Alle goede voorbeelden die zijn ingebracht worden gebundeld. Dagvoorzitter Mariëtte Hamer riep de deelnemers aan het einde van de dag op om samen te blijven optrekken om de Skills Strategie in praktijk te gaan brengen.

Nationale Skills Strategie

Het kabinet en de SER zijn gezamenlijk gestart met het ontwikkelen van een nationale skills-strategie. De OECD ondersteunt dit proces met het skills strategy framework dat eerder is toegepast in onder andere Noorwegen en Oostenrijk. Dit framework biedt een strategische benadering bij het ontwikkelen, activeren en effectief benutten van skills en het verder versterken van het skills-systeem. De OESO heeft op basis van de ‘Scoping workshop’ van 21 maart en de ‘Diagnostic workshop’ van 12 mei de belangrijkste uitdagingen op skillsgebied in kaart gebracht en gaf tijdens de bijeenkomst uitdagende opdrachten uitnodigen waarbij deelnemers actief mee konden doen. Naar aanleiding van de drie dialoogbijeenkomsten werkt de OESO aan een Diagnostic Report dat begin 2017 klaar zal zijn.