Bijeenkomst Denktank Alliantie Medezeggenschap en Governance over zorgsector

Eind juni organiseerde de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) weer een fysieke bijeenkomst over het overleg van bestuur, toezicht en medezeggenschap in de zorgsector. Dit keer was het thema de complexiteit van medezeggenschap in de zorg en de grote regeldruk waar ook zorgtoezichthouders mee te maken hebben.

Bijeenkomst Denktank Alliantie Medezeggenschap en Governance over zorgsector

Marius Buiting, directeur NVTZ, de toezichthouders in zorg en welzijn, hield hierover een boeiende inleiding. AMG-voorzitter, Inge Brakman, vroeg de deelnemers vanuit hun eigen achtergrond het gesprek met elkaar daarover te voeren. Tijdens de uitwisseling kwamen voorbeelden van het organiseren van zorg met diverse betrokkenen binnen de regio, zoals een gezondheidspact, naar voren. Bovendien werd het leren van elkaar en het versterken van de samenwerking, zowel binnen organisaties als met andere sectoren benadrukt. Door het toepassen van co-creatie ontstaan er mogelijkheden om de governance in de zorg beter te waarborgen.

Alliantie Medezeggenschap en Governance

De Alliantie wil de thema´s medezeggenschap en governance hoger op de agenda krijgen bij ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur. AMG stelt dat een goed functionerende driehoek van medezeggenschap, toezicht en bestuur meerwaarde biedt voor de organisatie. Zo’n vier keer per jaar organiseert AMG een Denktank-bijeenkomst voor (voordrachts)commissarissen.
Meer informatie over AMG is te vinden op medezeggenschap-en-governance.nl

De SER en Nationaal Register namen in 2015 het initiatief voor de oprichting van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. Inmiddels nemen ook AWVN, CNV, FNV, Stichting MNO, NCD, SBI Formaat, VCP, VNO-NCW, De Voort Advocaten en WissemaGroup deel.