Bijeenkomst Arbeidsmarkt in de culturele sector

Onder de titel ‘Samen op weg naar duurzaam werk en inkomen’ organiseerden de SER en de Raad voor Cultuur op 19 april een bijeenkomst met als doel bouwstenen te verzamelen voor een langetermijnvisie op arbeidsmarkt en inkomen in de culturele sector.
Arbeidsmarkt culturele sector.
De aanleiding voor de bijeenkomst is de ‘Verkenning arbeidsmarkt culturele sector’ die de SER en de Raad voor Cultuur eerder dit jaar publiceerden. Hieruit blijkt onder meer dat werknemers en zelfstandigen in de gehele sector vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie hebben. De verkenning geeft aanleiding om verder te denken over oplossingrichtingen voor zowel de korte als de langere termijn.

Na een inleiding door dagvoorzitter Felix Rottenberg, voorzitter Amsterdamse kunstraad, gaf SER voorzitter Mariëtte Hamer een korte toelichting op de gezamenlijke arbeidsmarktverkenning. Raad voor Cultuur voorzitter Joop Daalmeijer ging in op het pas uitgekomen advies van de Raad voor Cultuur aan de minister van OCW, met betrekking tot de inzet van een eenmalig bedrag van twee miljoen euro ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van kunstenaars. De ‘makers’ Karin Post (choreograaf en theatermaker), Ike Bertels (documentaire regisseur, Torre Florim (Singer-Songwriter) en David Dramm (componist en oprichter van muziekcentrum Splendor) in Amsterdam), illustreerden de situatie in de sector vanuit hun persoonlijke perspectief. Vervolgens gingen Henriette Post (directeur Fonds Podiumkunsten) en Birgit Donker (directeur Mondriaanfonds) in op de rol van subsidies.

In het tweede deel van de bijeenkomst was de zaal aan het woord in de vorm van een vijftal discussietafels. Hier werden knelpunten en oplossingsrichtingen voor de lange termijn geïnventariseerd en bediscussieerd. De uitkomsten hiervan werden vervolgens onder leiding van Felix Rottenberg plenair nader besproken.