Vietnamese delegatie leergierig over Nederlandse dialoog

Onlangs bracht een delegatie van Vietnamese vakbondsleiders, werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van het ministerie van Arbeid een bezoek aan de SER en de Stichting van de Arbeid. Het bezoek was onderdeel van een werkreis aan Nederland georganiseerd door CNV Internationaal om te leren over sociale dialoog en het Nederlandse poldermodel.

delegatie van Vietnamese vakbondsleiders, werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van het ministerie van Arbeid een bezoek aan de SER en de Stichting van de Arbeid. © SER
De delegatieleden waren erg geïnteresseerd in de manier waarop sociale partners binnen de de SER en de Stichting van de Arbeid met elkaar overleggen en ook in hoe werkgevers en werknemers in Nederland met elkaar Cao’s afsluiten. Ondanks de verschillen in de rol van de vakbond in Vietnam en Nederland, zorgde de uitwisseling voor nieuwe inzichten in hoe sociale dialoog vormgegeven kan worden.

Betekenisvolle dialoog

In het kader van het SER-project betekenisvolle dialoog in internationale ketens deelden de delegatieleden hun ervaringen in het voeren van dialogen met (Nederlandse) kledingmerken, ngo’s en andere stakeholders in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Het zou met name voor kleine en middelgrote bedrijven waardevol zijn als zij op een gemakkelijkere manier in dialoog konden gaan met (Nederlandse) kledingmerken over bijvoorbeeld inkooppraktijken en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Deze bedrijven hebben sterke behoefte aan meer en betere steun van kledingmerken om aan hun verantwoordelijkheden te voldoen en een goede dialoog zou hierbij helpen.

Ook transparantie, voldoende capaciteit en consistentie in acties zijn belangrijk om in goed vertrouwen een stakeholder dialoog te voeren. Het kost simpelweg tijd om sterke relaties op te bouwen tussen kledingmerken en hun leveranciers en/of lokale stakeholders, zoals vakbonden. Vanwege het belang van interpersoonlijk contact tijdens een dialoog is het nodig voldoende tijd te investeren in een goede relatie en in een goed begrip van elkaars standpunten. Met deze basis kunnen vervolgens via dialoog problemen worden geadresseerd en opgelost.

Wetgeving

Tijdens het bezoek werd ook dieper ingegaan op aanstaande Europese en Nederlandse wetgeving op het gebied van due diligence (gepaste zorgvuldigheid) en IMVO. Veel bedrijven uit Vietnam zijn nog onvoldoende hierop voorbereid en/of hebben weinig kennis van toekomstige wetgeving. Deze verplicht hen bijvoorbeeld om arbeids- en milieurisico’s op hun productielocaties in kaart te brengen en aan te pakken.