Aandacht voor mensen die door coronacrisis zijn ontslagen

SER-voorzitter Mariëtte Hamer en Hare Majesteit Koningin Máxima, lid van het Nederlands Comité voor ondernemerschap (Comité) brachten vrijdagochtend 4 december een werkbezoek aan het Regionaal Werkcentrum Amsterdam (RWC) bij het UWV hoofdkantoor. Het bezoek richtte zich op de rol van het RWC bij het ‘van werk naar werk’ begeleiden van mensen die onder meer vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken.
Koningin Máxima en SER-voorzitter Mariëtte Hamer bezoeken Regionaal Werkcentrum Amsterdam © Maarten de Groot
Het RWC Amsterdam is in juni gestart met het ondersteunen van regionale mkb-bedrijven die vanwege de coronacrisis mensen moeten ontslaan. Het gaat met name om de horeca en zakelijke dienstverlening, terwijl er in andere sectoren zoals de zorg en het onderwijs juist grote behoefte is aan gekwalificeerd personeel. Het RWC helpt noodlijdende werkgevers om in een zo vroeg mogelijk stadium werknemers te begeleiden naar een nieuwe functie. Hiermee wordt voorkomen dat zij een uitkering moeten aanvragen en behouden zij hun salaris. Dit draagt ook bij aan de continuïteit op de arbeidsmarkt en de economie.

Het kabinet heeft eind november aangekondigd dat er 35 Regionale Mobiliteitsteams (RMT) komen. Het RWC vormt de basis voor de samenwerking met het RMT voor de regio Groot-Amsterdam. Daarnaast starten binnenkort teams in Midden-Utrecht en Midden-Brabant. Uitbreiding is ook voorzien naar andere delen van het land. In de teams werken gemeenten, UWV, Divosa, onderwijsinstellingen, Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, vakbonden en de ministeries SZW en OCW samen.

Koningin Máxima en Mariëtte Hamer namen deel aan twee gesprekken. Bij het eerste gesprek zaten een aantal mkb-ondernemers en medewerkers van het werkcentrum uit de regio Groot-Amsterdam aan tafel. Zij vertelden over hun ervaringen met het begeleidingsproces. Deze ervaringen worden ook gedeeld met de andere Regionale Mobiliteitsteams. Het tweede gesprek vond plaats met bestuurders van onder meer het UWV, de gemeente Amsterdam, MKB-Amsterdam en de regionale FNV. In dit gesprek lag de focus op de bestuurlijke samenwerking en wat er nodig is om werknemers uit een krimpsector te laten doorstromen naar bedrijven met een tekort aan arbeidskrachten.

Zowel het Comité als de SER zien goed opgeleide werknemers en doorstroommogelijkheden als één van de kritische succesfactoren voor het mkb. De SER werkt aan de ‘Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen’ voor een positieve bijdrage aan de leercultuur in Nederland.