Kabinet vraagt SER advies over zorguitgaven

Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) om een verkenning gevraagd over de ontwikkeling van de zorguitgaven. Door de vergrijzing in Nederland en de technologische vooruitgang stijgen de uitgaven aan zorg al enkele decennia.
Preventie voor gezondheid. © Shutterstock
Dat gaat ten koste van andere overheidsuitgaven, maar ook wordt een steeds groter beroep gedaan op de werkende en mantelzorgende bevolking om het toenemend aantal zorgvragers de nodige zorg te kunnen geven.

Gesprek met alle partijen

Het kabinet wil een breedgedragen visie kunnen presenteren en wil daarom veel partijen betrekken, zoals wetenschappers, zorgverleners en sociale partners. Ook wordt gevraagd te kijken naar andere beleidsgebieden zoals onderwijs, arbeidsmarkt, huisvesting en ruimtelijke ordening. Het kabinet streeft zo naar meer betrokkenheid van veel mensen in Nederland.

Het kabinet heeft de SER gevraagd voor eind 2019 de verkenning uit te brengen.

Download de verkenningsvraag (PDF, 773 kB)