Afwikkeling van beroepsziektezaken eenvoudiger door gedragscode

Op verzoek van het ministerie van SZW heeft de Letselschade Raad de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken ontwikkeld. Een gedragscode die de uitkering van schadevergoedingen aan mensen die een beroepsziekte hebben opgelopen moet vereenvoudigen. De leidraad is bedoeld voor slachtoffers, werkgevers, hun verzekeraars en belangenbehartigers.

Afwikkeling beroepsziektezaken © Shutterstock

Stappenplan naar betere schadeafwikkeling

In de leidraad is een stappenplan opgenomen voor een adequate afhandeling van financiële claims van beroepsziekten. Het stappenplan geeft praktische tips met als doel om de samenwerking tussen de betrokken partijen te stimuleren en beter te stroomlijnen.

Ga naar de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken (pdf)

Waarom is schadeafhandeling moeilijk?

De afhandeling van beroepsziekteclaims is vaak problematisch. Veel slachtoffers verhalen de schade niet, omdat de afhandeling te lang duurt, te veel kost en te belastend is voor hen.. 

De meest voorkomende problemen doen zich voor bij:

  • het feitelijk vaststellen van de omstandigheden waaronder de werknemer zijn werk heeft verricht;
  • de vraag of die omstandigheden blootstelling aan een gezondheidsrisico met zich meebrachten;
  • en het aantonen van een relatie tussen de ziekte van de werknemer en de werkomstandigheden.

Meer informatie over dit onderwerp

Ander nieuws over dit onderwerp

Wat zegt de wet?

Een werkgever heeft de plicht een veilige werkomgeving te bieden. Lijdt een werknemer gezondheidsschade doordat hij door het werk een beroepsziekte oploopt, dan heeft de werknemer volgens de wet recht op schadevergoeding. Dat geldt ook voor een ingeleende werknemer.