Ongekend Talent, beleidsopties voor LLO

In ‘Ongekend talent, talenten benutten op de arbeidsmarkt’ worden beleidsopties voor LLO uitgewerkt. Het is één van de 17 rapporten van de ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen’. De rapporten zijn eind april naar de Tweede Kamer gestuurd.
© Shutterstock

In de rapporten worden keuzes voor toekomstig beleid uitgewerkt. Hoewel vóór de coronacrisis opgesteld, is de relevantie van veel beleidsopties alleen maar groter geworden in de huidige crisis.

Zo gaat beleidsoptie 6 over leren en ontwikkelen in en met de beroepspraktijk, en is in beleidsoptie 15 uitgewerkt hoe matchen op vaardigheden beter mogelijk wordt. Beleidsoptie 16 van het rapport gaat in op één loopbaan- en scholingsloket voor werkenden en werkzoekenden. Deze thema’s sluiten direct aan bij de doorbraken waar de SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen aan werkt.