Tweede Kamer blij met SER-advies begeleiding vluchtelingen

Wie kan vluchtelingen met een verblijfsvergunning het beste helpen? Is dat de rijksoverheid, die eenheid in regels kan bewerkstelligen? Of de gemeente, die kan zorgen voor maatwerk en persoonlijke begeleiding van vluchtelingen?
SER bespreekt SER-advies begeleiding vluchtelingen met Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissie voor SZW.

Het antwoord op deze vragen ligt ergens in het midden, zo bleek tijdens bijeenkomst van de Sociaal-Economische Raad aan de Tweede Kamer over een betere aanpak om vluchtelingen naar werk te begeleiden.

Willekeur

“Het is belangrijk dat het Rijk en gemeenten een betere balans weten te vinden”, zo concludeerde SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Omdat de regels per gemeente verschillen, kan er willekeur optreden. Werkgevers vinden het soms onbegrijpelijk welke maatregelen ze kunnen treffen. En statushouders worden in de ene gemeente anders geholpen dan in de andere.

Eigen initiatief

De Tweede Kamerleden van de Vaste Kamercommissie voor SZW toonden zich zeer geïnteresseerd in het SER-advies. Deze signalering heeft de SER op eigen initiatief uitgebracht omdat de maatschappelijke situatie voor vluchtelingen in Nederland nog altijd problematisch is. De aanpak is de afgelopen jaren op onderdelen beslist verbeterd, maar er zijn nog altijd knelpunten, aldus het SER-rapport.

Leren van initiatieven

Volgens het advies kunnen we veel leren van de bijzondere initiatieven om vluchtelingen aan het werk te helpen. Op de website https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/ heeft de SER veel initiatieven verzameld van overheden, organisaties en bedrijven.

Belangrijke lessen uit deze initiatieven zijn:

  • Al in de opvang en tijdens de inburgering kan begonnen worden met ondersteuning richting onderwijs en werk.
  • Het combineren van taallessen met werk of een opleiding blijkt in veel gevallen effectief.
  • Maatwerk blijkt noodzakelijk om aan specifieke problemen tegemoet te komen.
  • Continuïteit in ondersteuning is nodig.

“Laat gemeenten leren van elkaars goede voorbeelden; zorg dat zij met elkaar in gesprek gaan over dit vraagstuk”, adviseerde Mariëtte Hamer. “Daarmee zijn we al een hele stap verder.”