Is het inschakelen van een bedrijfsarts wettelijk verplicht? | Vraag van de maand

Binnen onze organisatie zijn we aangesloten bij een gecertificeerde arbodienst. Is het inschakelen van een bedrijfsarts wettelijk verplicht bij bijvoorbeeld het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)?
Bedrijfsarts © Shutterstock

Wanneer moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld?

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts bij het regelen van bepaalde arbozaken. Die verplichting geldt bij verzuimbegeleiding, keuringen en onderzoek. Dit kan een bedrijfsarts zijn die aansloten is bij een arbodienst of een zelfstandig gevestigde bedrijfsarts.

Een bedrijfsarts moet worden ingeschakeld bij:

  • de verzuimbegeleiding en re-integratie van werknemers;
  • bij eventuele aanstellingskeuringen;
  • bij periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Een bedrijfsarts moet onafhankelijk zijn en brengt een advies uit dat in het belang is van de gezondheid van de werknemer.

Vangnetregeling

Bij de vangnetregeling regelt de werkgever arbozaken via een gecertificeerde arbodienst volgens Artikel 14 Arbeidsomstandighedenwet.

Dit gebeurt in een zogeheten basiscontract. De arbodienst kan verschillende kerndeskundigen inzetten om de werkgever te ondersteunen bij de taken waar hij zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan. Het gaat bijvoorbeeld om

  • het adviseren van de werkgever bij de verzuimbegeleiding van werknemers,
  • het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) voor werknemers, of
  • het uitvoeren van een toets op de risico-evaluatie & -inventarisatie (RI&E).

De vier kerndeskundigen zijn:

  • de bedrijfsarts,
  • de arbeidshygiënist,
  • de veiligheidskundige, en
  • de arbeids- en organisatiedeskundige.

Bekijk ook: Animatie maatwerk- en vangnetregeling
Lees meer: Wat is de rol van de arbodienst of -deskundige?

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Een werkgever biedt de medewerker een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan. De werknemer is niet verplicht om deel te nemen aan een PAGO. Tijdens het onderzoek kijkt de bedrijfsarts of er gezondheidsproblemen zijn ontstaan door het werk.

Wilt u meer weten over de rol van de bedrijfsarts en wanneer een werkgever de bedrijfsarts wel of niet moet inschakelen? Ga dan naar de Nederlandse vereniging voor bedrijfsartsen (NVAB)

Lees ook: Waar moet mijn werkgever voor zorgen volgens de Arbowet?