Hoe pak ik in mijn bedrijf corona aan? | Vraag van de maand

“Mijn naam is Jac Pieterse en binnen mijn garagebedrijf hebben wij de afgelopen weken het werk weer opgepakt. Vanuit onze sector heb ik tips gekregen over hoe we het werk in verband met corona veilig kunnen doen. Ik weet dat we ons aan de maatregelen van de overheid moeten houden, maar wat moeten we nou precies regelen en hoe pak ik dat aan?"

Automonteur werkt onder auto aan uitlaat © Shutterstock

Wat zegt de wet?

Bedrijven zijn verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te maken. Daarin beschrijft de werkgever wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. De RI&E moet daarnaast een plan van aanpak hebben. Daarin staat beschreven hoe die risico’s zo klein mogelijk worden gemaakt.

Coronavirus opnemen in de RI&E

De kans op besmetting met het coronavirus op het werk moet zo klein mogelijk zijn. Het risico erop moeten werkgevers opnemen in de evaluatie. In het plan van aanpak uit de RI&E staan de maatregelen om een eventuele besmetting te voorkomen.

Handreiking COVID-19: hulpmiddel bij de RI&E

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben samen de algemene handreiking COVID-19 opgesteld met daarin praktische maatregelen om gezond en veilig werken tijdens de coronacrisis mogelijk te maken.
De handreiking COVID-19 is gericht op alle bedrijven en geeft praktische informatie en advies over arbeidsomstandigheden om het risico op besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken.
Zo staan in de handreiking onder andere praktische ideeën en tips over:

  • Hygiënemaatregelen op het werk;
  • Looproutes;
  • Het gebruik van arbeidsmiddelen;
  • Kleedruimtes en lunchpauzes;
  • Hoe je werknemers en deskundigen kunt betrekken bij de te nemen maatregelen.

Ga naar de handreiking COVID-19

De informatie en adviezen in deze algemene handreiking zijn door de Inspectie SZW bekeken. De Inspectie SZW is van opvatting dat deze richtlijn een nuttig hulpmiddel kan zijn voor bedrijven om hun RI&E uit te werken. Bedrijven kunnen de handreiking gebruiken om aan de RI&E-verplichting bij het tegengaan van besmetting met het coronavirus te voldoen. Ook als bedrijven nog geen RI&E hebben kunnen ze juist nu een start maken met die verplichte RI&E. Het eerste risico dat in dit geval wordt aangepakt is dan het coronavirus. Met deze handreiking kunnen bedrijven de eerste stap naar een RI&E zetten.

Meer weten? Neem dan contact op met het SER Arboplatform. Onze experts helpen je graag.