Barometer Culturele Diversiteit

Een belangrijke aanbeveling uit het SER-advies Diversiteit in de Top, tijd voor versnelling wordt uitgevoerd. De Barometer Culturele Diversiteit is nu beschikbaar voor werkgevers. Daarmee kan de meetbaarheid van culturele diversiteit in het personeelsbestand worden verbeterd, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers.

Hoe krijg je meer diversiteit in gender op de werkvloer? © Shutterstock

Werkgevers hebben een belangrijke sleutel in handen tot gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond hebben, óók bij vergelijkbare kwalificaties, een minder stevige positie op de arbeidsmarkt. Gebrek aan data vormt een aanhoudende belemmering voor effectief cultureel diversiteitsbeleid, schrijft minister Koolmees in zijn Kamerbrief van 14 mei.

Pilot

De Barometer Culturele Diversiteit is als pilot getest, in samenwerking met het CBS en acht publieke en private werkgevers. Werkgevers deelden daarvoor gegevens uit hun personeelsbestand met het CBS, die deze anoniem verwerkte en als geaggregeerde data terug gaf. De Barometer leverde daardoor bruikbare inzichten, zonder extra administratieve last en met voldoende detailniveau. De Barometer geeft bijvoorbeeld het percentage werknemers met en zonder (niet-)westerse migratieachtergrond, in bekende subgroepen van de personeelsadministratie, zoals functiegroep, of aantal jaren in dienst. De Barometer geeft geen informatie over de afkomst van individuele werknemers, maar op groepsniveau. Zodra deze groepen te klein worden, worden gegevens niet teruggekoppeld. Het is dus niet mogelijk om individuele werknemers op basis van hun culturele achtergrond aan te nemen of promotie te geven.

Statistiek

De Barometer is beschikbaar maken voor werkgevers die dat willen. Het CBS levert statistieken over culturele diversiteit in bedrijfssectoren en in het arbeidsmarktaanbod, plus statistieken voor individuele werkgevers. Werkgevers die dit op vrijwillige basis opvragen, dienen (in verband met de herleidbaarheid) minstens 250 werknemers te hebben en stemmen in met de wettelijk geldende publicatieplicht van het CBS. Hoe werkgevers de informatie beoordelen en vertalen in beleid, is aan henzelf.

Diversiteitsbeleid op feiten gebaseerd

De minister vindt dat de Barometer niet de enige of laatste stap is naar gelijke kansen, maar wel een onmisbare schakel naar een meer op feiten gebaseerd diversiteitsbeleid. Daarmee is het een belangrijk middel om de kansen op de arbeidsmarkt van alle talenten, met en zonder migratieachtergrond, gelijk te trekken.

Meer informatie:

SER-advies: Diversiteit in de Top, tijd voor versnelling

Website CBS: Barometer Culturele Diversiteit