Barometer culturele diversiteit - inzicht in je personeelsbestand

Wil je als bedrijf meer inzicht in hoe het staat met de etnisch-culturele diversiteit binnen het personeelsbestand? Dan kan de Barometer Culturele Diversiteit daar mogelijk bij helpen. De Barometer geeft aan welk percentage van het personeel binnen je bedrijf een Nederlandse, westerse of niet-westerse migratieachtergrond heeft. Dit inzicht kan nuttig zijn om de instroom, doorstroom en/of behoud van medewerkers met een migratieachtergrond in kaart te brengen en met deze gegeven het diversiteitsbeleid aan te scherpen.

Barometer culturele diversiteit - inzicht in je personeelsbestand

Dashboard

De Barometer kent ook een Dashboard. Dat laat zien waar je bedrijf staat ten opzichte van andere bedrijven daar waar het gaat om de etnisch-culturele diversiteit binnen het personeelsbestand. Je kunt de eigen cijfers over de etnisch-culturele diversiteit vergelijken met de uitkomsten op sectoraal of regionaal niveau. Het Dashboard is overigens ook toegankelijk voor bedrijven die (nog) niet de Barometer hebben ingezet.

Belangrijk om te weten

  • Individuele werknemers zijn niet herkenbaar in de door het CBS geleverde tabellenset;
  • De Barometer is een momentopname;
  • De Barometer kan ingezet worden door organisaties/bedrijven met meer dan 250 werknemers;
  • Er is een Algemene en Ingezoomde Barometer;
  • Het CBS voert de Barometer uit en doet dit op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer info

Bij SER Diversiteit in Bedrijf kan informatie verkregen worden over de Barometer. Ook kan samen met SER Diversiteit in Bedrijf bekeken worden of de Barometer een geschikt instrument is om het diversiteitsbeleid op het gebied van etnisch-culturele diversiteit op een hoger plan te tillen. In de folder ‘Barometer Culturele Diversiteit; Inzicht in je personeelsbestand’  lees je de eerste belangrijke informatie.

Uitgebreide informatie vind je op: www.cbs.nl/barometer culturele diversiteit.
Heb je belangstelling voor het inzetten van de Barometer, maar wil je eerst meer informatie en advies? Neem dan contact op met een van de beleidsmedewerkers van SER Diversiteit in Bedrijf via barometer@ser.nl of T. 070 3 499 576 (ma t/m do, van 10.00 – 16.00 uur).