Een aantrekkelijke baan in de zorg: hoe organiseer je dat?

Hoe zorg je dat voldoende mensen in de zorg willen en blijven werken? Hoe maak en houd je het aantrekkelijk voor wie in de zorg werkt? Dat was het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens de aanbieding van de verkenning “Zorg voor de Toekomst” aan de ministers De Jonge en Van Ark op 31 augustus.
aanbieding van de verkenning Zorg voor de Toekomst aan de ministers De Jonge en Van Ark op 31 augustus. © Dirk Hol
Met een forse delegatie – maar wel coronaproof - van werkgevers en werknemers waren voorzitter Mariëtte Hamer, commissievoorzitter Romke van der Veen en beleidsmedewerker Piet van den Reijen naar VWS gegaan. Hoewel de ministers al sinds de publicatie van de verkenning in juni wisten wat erin stond, werd even doorpraten erg gewaardeerd.
Romke van der Veen lichtte toe dat de kern van de verkenning is de vraag hoe we samenwerking over grenzen heen organiseren.

Mariëtte Hamer vertelde dat het tijdens de dialoogsessie met zorgmedewerkers, georganiseerd door de SER, eigenlijk snel duidelijk was: zorgprofessionals hebben ruimte nodig. Om zelf te kunnen afstemmen, te coördineren over de grenzen van eigen specialisme en beleidsterreinen heen, om te kunnen samenwerken, bijvoorbeeld tussen eerste- en tweedelijns zorg, om tijd te hebben voor eigen scholing, voor het opleiden van stagiaires en om elkaar te steunen.

Organisatie van de zorg

Sociale partners vielen Mariette hierin bij. Zij benadrukten het belang van goede arbeidsvoorwaarden, loopbaanmogelijkheden en hanteerbare werk- en regeldruk. Het vergroten van deeltijdbanen bijvoorbeeld kan veel opleveren. Zij riepen de ministers op om ook naar de organisatie van de zorg te kijken: wordt de goede zorg op de goede plek gegeven, hoe wordt de kwaliteit geborgd, hoe blijft de zorg voor iedereen toegankelijk en wat kunnen preventie en digitalisering bijdragen? De ministers vonden de SER-verkenning een belangrijke bijdrage aan het politieke debat over de zorg. ”De politiek kan beslissen als werkgevers en werknemers samen stappen durven zetten” zei minister de Jonge.

Vervolgadvies

De beide ministers waren blij met de agendazetting in de verkenning. Het gesprek over de zorg moet gaan over de kwaliteit, gepast gebruik en de houdbaarheid van de zorg, vond minister Van Ark. Zij nodigde de werkgevers en werknemers uit om hierover gezamenlijk verder te praten. De Jonge noemde de verkenning fantastisch compleet en vroeg de SER-commissie om snel een vervolg hierop te maken, en dat voor de komende formatie aan te bieden. Op eigen initiatief van de SER is een vervolgverkenning over de zorg voor jongeren en de zorg voor ouderen in voorbereiding.

Lees het advies: Zorg voor de toekomst: Over de toekomstbestendigheid van de zorg (7133 kb)