Academie voor Medezeggenschap (AvM) opnieuw voor drie jaar gecertificeerd

Opleidingsbureau AvM behoudt voor maatwerkopleidingen het certificaat van Stichting SCOOR-RMZO. Het certificaat is drie jaar geldig.

Voorbeeld Certificaat SCOOR RMZO © SER

Opleiding voldoet aan criteria SCOOR-RMZO

Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van drie jaar. AvM behaalde het certificaat initieel op 5 april 2017 en heeft zodoende de afgelopen maanden een hercertificeringsaudit ondergaan die is uitgevoerd door het onafhankelijke auditbureau CIIO. Daarin heeft AvM aangetoond dat de maatwerkopleidingen die het bureau aan ondernemingsraden aanbiedt, nog steeds voldoen aan de door Stichting SCOOR-RMZO gestelde kwaliteitseisen. Op basis hiervan is AvM wederom voor de duur van drie jaar gecertificeerd en blijft het bureau in het register van SCOOR-RMZO opgenomen

SCOOR-RMZO bewaakt kwaliteit opleidingen

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van de opleidingen voor leden van ondernemingsraden, door certificering van or-opleidingsbureaus. De certificering gebeurt aan de hand van objectieve en meetbare eisen, die door Stichting SCOOR-RMZO zijn vastgesteld. Om in aanmerking te kunnen komen voor een certificaat dient het opleidingsbureau aan deze eisen te voldoen. Daarbij staat de kwaliteit van het opleidingsbureau centraal.