Vervolgadvies van de Denktank Coronacrisis gevraagd over auto- en OV-gebruik

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft, samen met andere kabinetsleden, de Denktank Coronacrisis gevraagd om een aanvullend advies in de bestrijding van de coronacrisis.
Drukte op de weg met auto's en openbaar vervoer © Shutterstock

Tegelijk gebruik openbaar vervoer en auto voorkomen

De vraag van het kabinet is hoe kan worden voorkomen dat iedereen in de komende maanden weer tegelijk het openbaar vervoer of de auto gaat gebruiken. Daarbij denkt het kabinet aan gespreide werk- en lestijden bij bedrijven, onderwijsinstellingen en kinderopvang. Ook structureel meer thuiswerken, meer fietsen dan gemotoriseerd vervoer of het aanpassen van openingstijden van voorzieningen en winkels zijn mogelijkheden om de anderhalvemeter-samenleving te realiseren.

Gespreide werk- en openingstijden zouden knelpunten kunnen opleveren voor werkgevers, winkels en instellingen. Het kabinet vraagt daarom welke groepen of sectoren prioriteit moeten krijgen en of de overheid hierin een sterk sturende rol zou moeten spelen. Ook de noodzaak van (om-)scholing, en strategische randvoorwaarden voor economische structuur en klimaat hebben de aandacht van het kabinet.

De Denktank Coronacrisis zal het advies begin juni opleveren.