Uitspraak gerechtshof over rente Aujeszky

Het gerechtshof Den Haag heeft op 8 maart 2016 uitspraak gedaan in de Aujeszky-zaak. De SER treedt hierin op als vereffenaar van het voormalige Landbouwschap (LBS).
Kabinetsreacties
De zaak gaat over de vraag vanaf welke datum de wettelijke rente moet worden berekend. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) is ook in hoger beroep door de rechter in het gelijk gesteld. Volgens de rechter moet nog een bedrag worden betaald van circa 11 miljoen euro. Eerder ontving NVV een bedrag van 16,1 miljoen euro uit het vermogen van het LBS.

De SER beraadt zich op de mogelijkheid van cassatie bij de Hoge Raad.