Herhaling haalbaarheidstoets voor asbest in 2022

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal-Economische Raad (SER-GSW) start in 2022 een herhaling van de haalbaarheidstoets voor asbest.

Symbool Asbest (gevarendriehoek) © Shutterstock
De huidige wettelijke grenswaarde voor asbest in Nederland is 2000 vezels/m³ TGG 8u en geldt sinds 1 januari 2017. Deze waarde is gebaseerd op adviezen van de SER en die van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad onderscheidt in zijn rapport twee typen asbest: chrysotiel en amfibool. De huidige wettelijke grenswaarde komt overeen met het streefrisiconiveau voor chysotiel maar ligt hoger dan het streefrisiconiveau voor amfibool.

Herhaling haalbaarheidstoets

Volgens de procedures van de SER-GSW wordt binnen een periode van vier jaar de haalbaarheidstoets herhaald. De haalbaarheidstoets in Nederland zal worden opgestart nadat het definitief advies van ECHA/RAC is uitgebracht. Gekeken wordt dan of, in dit geval, de grenswaarde kan worden aangepast richting het streefrisiconiveau voor amfibool. Bij het vaststellen van de grenswaarde in 2017 is als voorwaarde gesteld dat de asbestbranche een programma zou opzetten voor de monitoring van asbest. Een dergelijk monitoringsprogramma is echter nooit van de grond gekomen, zo bleek uit navraag bij de branches.

Ontwikkelingen EU

Inmiddels is binnen de EU in opdracht van het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie (DG EMPL) een procedure gestart voor de aanscherping van de huidige EU-grenswaarde voor asbest. Na een periode van publieke consultatie heeft het ECHA een wetenschappelijke aanbeveling over de grenswaarde asbest gedaan aan het Comité Risicobeoordeling (RAC). Het definitieve advies van het RAC aan de DG EMPL wordt begin 2022 verwacht.

Ontwikkelingen Nederland

In Nederland is in 2018 een herziening van de regelgeving voor asbest gestart en begin dit jaar in een publieke internetconsultatie voorgelegd.

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn, in het kort:

  • Indeling in asbesttoepassing en het type werkzaamheden op basis van de modelmatig geschatte hoogte van blootstelling;
  • Bij geschatte blootstellingen onder de grenswaarde kan de certificatieplicht komen te vervallen.

Wat zijn grenswaarden?

Werkgevers moeten maatregelen nemen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Als er een wettelijke grenswaarde voor een gevaarlijke stof bestaat, dan moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling aan de stof onder die grenswaarde te houden. Bij kankerverwekkende stoffen moet de werkgever stappen zetten om de blootstelling altijd zo laag mogelijk te maken, zelfs als deze al lager is dan de grenswaarde.
Als er geen wettelijke grenswaarde bestaat, moet de werkgever zelf een grenswaarde vaststellen.
Zoek je een grenswaarde? Ga dan naar de grenswaardendatabase

Heb je vragen over werken met gevaarlijke stoffen? Stel ze aan het SER Arboplatform.


Relevante publicaties

Dossier gevaarlijke stoffen

Werknemers kunnen ernstig ziek worden van werken met gevaarlijke stoffen. Maar werken met gevaarlijke stoffen is soms niet te vermijden. Denk aan autospuiterijen, de schoonmaak en de zorg. Maar ook meelstof en uitlaatgassen vallen onder de gevaarlijke stoffen. Welke maatregelen moet je als werkgever of arbo-deskundige nemen om medewerkers te beschermen tegen de gevolgen en risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen?
Wat zijn de wetenschappelijke inzichten over risico’s van stoffen, voor de veilig en gezond werken?