Oproep publieke consultatie over voorstel herziening Europese grenswaarde voor asbest

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft partijen opgeroepen te reageren op hun rapport over de Europese grenswaarde voor asbest op de werkvloer.

Symbool Asbest (gevarendriehoek) © Shutterstock

Bekijk de oproep en download het rapport

Op basis van het rapport en het ontvangen commentaar doet het ECHA Comité Risicobeoordeling (RAC) een wetenschappelijke aanbeveling over de grenswaarde voor asbest. Die aanbeveling gaat naar de Europese Commissie, die op basis daarvan en op basis van eventuele socio-economische afwegingen de Europese grenswaarde voor asbest vaststelt. Hiervoor geldt een vaste procedure.
ECHA en RAC ondersteunen het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie (DG EMPL) sinds 2019 met wetenschappelijke adviezen over grenswaarden voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer (OEL’s). (bron: ECHA)

Wat zijn grenswaarden?

Werkgevers moeten maatregelen nemen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Als er een wettelijke grenswaarde voor een gevaarlijke stof bestaat, dan moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling aan de stof onder die grenswaarde te houden. Bij kankerverwekkende stoffen moet de werkgever stappen zetten om de blootstelling altijd zo laag mogelijk te maken, zelfs als deze al lager is dan de grenswaarde.
Als er geen wettelijke grenswaarde bestaat, moet de werkgever zelf een grenswaarde vaststellen.

Zoek je een grenswaarde? Ga dan naar de grenswaardendatabase

Heb je vragen over werken met gevaarlijke stoffen? Stel ze aan het SER Arboplatform.

Dossier gevaarlijke stoffen

Werknemers kunnen ernstig ziek worden van werken met gevaarlijke stoffen. Maar werken met gevaarlijke stoffen is soms niet te vermijden. Denk aan autospuiterijen, de schoonmaak en de zorg. Maar ook meelstof en uitlaatgassen vallen onder de gevaarlijke stoffen. Welke maatregelen moet je als werkgever of arbo-deskundige nemen om medewerkers te beschermen tegen de gevolgen en risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen?
Wat zijn de wetenschappelijke inzichten over risico’s van stoffen, voor de veilig en gezond werken?