Asbest: beschermingsmiddelen vaak niet nodig

Een aantal werkzaamheden met betrekking tot asbest is minder risicovol voor de gezondheid dan tot nu toe werd aangenomen. Beschermingsmiddelen zijn daardoor vaak niet nodig. Dit blijkt uit onderzoek van onder andere TNO en de Universiteit Utrecht.
Man in beschermingspak bij vaten met gevaarlijke stoffen. © Shutterstock

Een aantal werkzaamheden met betrekking tot asbest is minder risicovol voor de gezondheid dan tot nu toe werd aangenomen. Beschermingsmiddelen zijn daardoor vaak niet nodig. Dit blijkt uit onderzoek van onder andere TNO en de Universiteit Utrecht.

Risico's laag tot nihil

In het onderzoek zijn verschillende scenario’s uitgewerkt, zoals een brand in een pand met asbest en het boren in asbesthoudende plafonds. Voor elk scenario is het gezondheidsrisico onderzocht. In diverse scenario's zijn de risico's laag, tot zelfs nihil. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbestcementdaken blijkt het gezondheidsrisico heel klein. Vergaande beschermingsmaatregelen zijn dan niet nodig. In het onderzoek werd echter ook geconcludeerd dat een hoog beschermingsniveau voor andere werkzaamheden nog steeds van groot belang is.

Meer informatie: