Artikel over vluchtelingen en werk

De SER analyseerde initiatieven om vluchtelingen aan werk te helpen. Lees een artikel over de bevindingen.
Een man rijdt met pakketten door een magazijn © Shutterstock

Veel erkende vluchtelingen hebben grote moeite om betaald werk te vinden. De afgelopen jaren zijn er veel initiatieven zijn ontwikkeld om de maatschappelijke participatie van statushouders te vergroten. De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft veertig van deze initiatieven nader bestudeerd. In een artikel in het Vlaamse tijdschrift Over.Werk doet Arend Odé verslag van de bevindingen.

Meer informatie: