Argentijnse delegatie heeft interesse voor sociale dialoog

De Argentijnse minister van Arbeid, Jorge Triaca, bracht samen met vertegenwoordigers van twaalf Argentijnse vakbonden op 6 maart een bezoek aan de SER. De delegatie werd ontvangen door voorzitter Mariëtte Hamer, algemeen secretaris Véronique Timmerhuis en afgevaardigden van werkgevers- en werknemersorganisaties. De sociale dialoog stond tijdens dit werkbezoek centraal.
De Argentijnse minister van Arbeid, Jorge Triaca, samen met vertegenwoordigers van twaalf Argentijnse vakbonden op bezoek bij de SER. © Dirk Hol

Constructieve verhoudingen

De Argentijnse delegatie wil graag weten hoe deze dialoog in de praktijk in ons land wordt gevoerd. Tijdens de bijeenkomst is onder meer gesproken over de werkwijze van de SER, de constructieve verhoudingen tussen sociale partners en de Nederlandse overlegeconomie. Ook was er aandacht voor technologische ontwikkelingen en de impact hiervan op de arbeidsmarkt.

Memorandum

Dit bezoek is een vervolg op een high-level missie naar Argentinië die eind november plaatsvond. Op uitnodiging van de minister Triaca sprak een SER-delegatie daar met vertegenwoordigers van het ministerie van Arbeid, werkgevers(organisaties), werknemersorganisaties en leden van het parlement. In het voorjaar van 2017 sloten Argentinië en Nederland een Memorandum of Understanding on Social Dialogue and Employment af.