Staatssecretaris neemt SER-bevindingen mee in Arbovisie 2040

Staatssecretaris Tamara van Ark wil dit jaar het arbeidsmarktbeleid van het kabinet doorlichten. In een brief heeft zij de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van twee onderzoeken. Het doel is een nieuwe Arbovisie voor 2040.
Verfspuiter in beschermde kleding aan het werk © Shutterstock

Arbovisie 2040

De staatssecretaris neemt de SER-verkenning “Diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden” mee bij het ontwikkelen van haar beleid. De SER schrijft dat het stelsel van gezond en veilig werken een gelijk beschermingsniveau voor alle werkenden beoogt. In de praktijk wijken de arbeidsomstandigheden in verschillende arbeidsrelaties echter af.

Uitkomsten onderzoek arbobeleid

De staatssecretaris neemt in haar brief ook het evaluatieonderzoek over de arbobeleidsagenda 2012 mee, plus het TNO onderzoek Arbobeleid in de praktijk naar het arbobeleid bij bedrijven, en andere signalen over de effectiviteit van het stelsel.

Uit de evaluatie van de arbobeleidsagenda 2012 blijkt dat maatregelen zijn genomen. De doelen worden echter niet helemaal gehaald. Hoewel het beschermingsniveau van werknemers stabiel blijft overlijden jaarlijks 4100 mensen door onveilige of ongezonde arbeidsomstandigheden.

Bedrijven willen een veilige en gezonde werkplek bieden. Maar ze kennen soms de wet niet of weten niet hoe ze dit aan moeten pakken. Vaak weten ze niet hoe met gevaarlijke stoffen om te gaan, of vinden ze de wet ingewikkeld en onoverzichtelijk. Ze voeren de wettelijke verplichtingen vaak los van elkaar uit. Het arbobeleid is daardoor geen cyclisch proces. TNO concludeert dit in zijn onderzoek.

Of het arbobeleid als cyclisch proces wordt uitgevoerd is afhankelijk van verschillende dingen. De aanwezigheid van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een preventiemedewerker en arbodienst hebben een positief effect. Dat geldt ook voor het meenemen van werknemers in het arbobeleid. Een actieve brancheorganisatie en toegang tot de bedrijfsarts helpen om meer inzicht te krijgen in arbobeleid.

Lees de brief van staatssecretaris van Ark over de evaluatie arbobeleidsagenda 2012 en Arbovisie2040.

Ondersteunende maatregelen

In de brief schrijft de staatssecretaris dat een bedrijf kan werken aan preventie met hulp van een RI&E, een arbodienst, een preventiemedewerker en de ondernemingsraad. Daarnaast biedt de overheid steun bij bewustwording, voorlichting, kennisdeling en het stimuleren van werkgevers en werknemers . Voorbeelden hiervan zijn:

Meer informatie:

SER-dossier gevaarlijke stoffen
Steunpunt RI&E