Vraag van de maand: moet er altijd een bhv’er aanwezig zijn op de werkvloer?

Een directeur van een bedrijf in schoonmaakmiddelen en chemicaliën stelde het Arboplatform de volgende vraag: “Onlangs waren twee bedrijfshulpverleners van de avondploeg ziek. Daardoor zou er tijdens de dienst geen bhv’er aanwezig zijn. We hebben toen besloten het bedrijf om 17.00 uur te sluiten. Is het mogelijk of toegestaan in deze omstandigheden toch door te werken?”
Cursus EHBO © Shutterstock

Antwoord van het SER Arboplatform:

Vroeger werd in de Arbowetgeving bepaald hoeveel bhv’ers er actief moesten zijn tijdens de bedrijfsvoering en welke specifieke taken zij moesten verrichten. Tegenwoordig schrijft de wet voor dat bhv maatwerk is en moet passen bij de aard, de omvang en de risico’s van het bedrijf. De bhv is vanuit de Arbowet in artikel 3 en artikel 15 geregeld.

Hulp op afroep

Het komt in sommige situaties en bedrijven voor dat werknemers aan het werk zijn zonder dat er een bhv’er in de directe omgeving aanwezig is. In die gevallen moet er worden geregeld dat er op andere manieren hulp wordt ingeschakeld op het moment dat er zaken mis gaan. Bijvoorbeeld door een noodknop, periodieke check-ups en afspraken met bedrijven op hetzelfde terrein. 

Bhv is maatwerk
De inschatting wat er op het gebied van bhv voor uw organisatie geregeld moet worden ligt aan de specifieke omstandigheden in uw bedrijf. In een bedrijf dat schoonmaakmiddelen en chemicaliën produceert zal er meestal ook meer worden gevraagd van de kennis en omvang van uw bhv-organisatie.

Ik beveel u dan ook aan om deskundige bijstand in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld via uw arbodienst of de NIBHV.

Heeft u een vraag over gezond en veilig werken?

Laat het ons dan weten. Wij helpen u graag.