Website Arbocataloguspsa van Stichting van de Arbeid stopt per 1 juni 2021

Het SER Arboplatform werkt momenteel aan een actualisering van handreikingen over verschillende arborisico’s. Daaronder ook die voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De bestaande handreiking van de Stichting van de Arbeid is niet meer up-to-date.
Hand kiest een gelukkige glimlach. © Shutterstock

Daarom is besloten de website www.arbocataloguspsa.nl per 1 juni 2021 uit de lucht te halen.

Totdat de nieuwe versie is gepubliceerd, kunnen gebruikers de huidige tekst raadplegen via het dossier PSA op het SER Arboplatform. Deze wordt op termijn vervangen door de nieuwe handreiking.

Meer weten?

Ga naar het dossier psychosociale arbeidsbelasting (PSA)