Arbobalans 2018: meer burn-out klachten

Werknemers ervaren hoge taakeisen en kunnen daar zelf weinig invloed op uitoefenen. Dit vertaalt zich in een stijging van burn-outklachten bij werknemers. Dat staat in de Arbobalans 2018, die TNO onlangs heeft gepubliceerd.
Man bekijkt bouwtekening © Shutterstock

Hoge kosten

De fysieke belasting en de omgevingsbelasting zijn de afgelopen tien jaar vrijwel gelijk gebleven, blijkt uit de Arbobalans 2018. Werkgerelateerde verzuimgevallen en aandoeningen leiden tot hoge kosten. Samen belopen deze kosten 8,7 miljard euro. Hiervan komt meer dan de helft door werkgerelateerde psychische klachten.

De Arbobalans wordt tweejaarlijks door TNO samengesteld. De Arbobalans geeft een overzicht van de kwaliteit van de arbeid en werkgerelateerde gezondheid in Nederland en de ontwikkelingen hierin. 

Meer informatie: