Vraag van de maand: Hoe breng ik gezondheidsrisico’s voor mijn personeel in kaart?

“Ik hoorde laatst van een mede-ondernemer dat ik alle gezondheidsrisico’s voor mijn personeel in kaart moet brengen, maar ik ben helemaal geen expert op dat gebied. Wat moet ik precies doen en hoe begin ik aan zoiets?”
Werknemers dragen veiligheidsharnassen op een hoogwerker © Shutterstock

Het klopt dat u als werkgever de gezondheids- en veiligheidsrisico’s die uw werknemers tijdens het werk kunnen lopen in een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) vast moet leggen. Denk daarbij aan werkdruk of lichamelijke belasting als zwaar tillen. In het bijbehorende plan van aanpak (PvA) beschrijft u welke maatregelen hij neemt om deze risico’s te minimaliseren. Met een goede RI&E en een plan om die risico’s aan te pakken kunt u het risico dat uw personeel het slachtoffer wordt van een beroepsziekte of arbeidsongeval verkleinen.

De algemene verplichting tot het maken van een RI&E

Het opstellen van een RI&E is een wettelijke verplichting (artikel 5 van de Arbowet). De RI&E moet bovendien getoetst worden door een arbo-deskundige. Bedrijven met maximaal 25 werknemers kunnen echter gebruik maken van een goedgekeurde branche-RI&E en hoeven geen arbo-deskundige in te schakelen om de RI&E te toetsen. Branche-RI&E’s zijn door branches opgesteld om het maken van een RI&E makkelijker te maken voor MKB-bedrijven.

Hoe maak ik een RI&E?

Op de website van het Steunpunt RI&E vindt u een duidelijke handleiding voor het ontwikkelen van RI&E-instrumenten, zoals onder andere een plan van aanpak, de eisen waaraan een RI&E dient te voldoen en wat de vervolgstappen zijn wanneer u de RI&E heeft opgesteld.

Heeft u nog meer vragen over RI&E, dat kunt u contact opnemen met het Arboplatform, de Helpdesk van het Steunpunt RI&E of uw eigen arbodienstverlener.

Heeft u een vraag over gezond en veilig werken?

Laat het ons dan weten. Wij helpen u graag.