Vraag van de maand: wat zegt de wet over aanrijdgevaar bij tankstations?

“Ik werk bij een tankstation. Onlangs is ergens anders een ongeluk gebeurd waarbij een auto de winkel is binnengereden. Dat is toen gelukkig goed afgelopen. Is er wettelijk iets vastgelegd met betrekking tot de beveiliging van tankstations tegen dit gevaar?”
Tankstation © Shutterstock

Dat is schrikken! In de arbowet- en regelgeving zijn geen wettelijke verplichtingen te vinden die specifiek gaan over aanrijdgevaar bij tankstations. Wel is het wettelijk verplicht LPG-installaties, leidingen, aflevertoestellen en vulpunten te beschermen tegen aanrijdgevaar. Daar vallen de werkplekken van de medewerkers in de tankstations zelf vermoedelijk buiten.

Veiligheid waarborgen

Maar de arbowetgeving schrijft in artikel 3 wel voor dat werkgevers de veiligheid en gezondheid van hun werknemers moeten waarborgen. In artikel 5 staat dat de werkgever de risico’s die die veiligheid en gezondheid in gevaar kan brengen in kaart moet brengen en een plan moet opstellen om die risico’s aan te pakken. Dit is de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). 

Plannen maken

Aanrijdgevaar kan een risico zijn voor de veiligheid van werknemers. U zou bij uw werkgever kunnen nagaan of aanrijdgevaar in de RI&E is opgenomen en waarom dat wel of niet zo is. Misschien zijn er al plannen gemaakt om dit risico aan te pakken.

Heeft u een vraag over gezond en veilig werken?

Bent u arboprofessional en heeft u een vraag? Wij zoeken voor u het antwoord of helpen u op weg.